SETOUCHI TOURS​

SETOUCHI TOURS

Travel and Adventure

Related POI – Taketsuru

Saihō-ji Temple

Saihō-ji Temple

A temple with a fine view of Takehara’s old town from its vermillion Kannon Hall.